English

Artikler & Nyheder

 • Ansættelsesret
 • Dress Gb amp;m H Kaftan Ladies White Cwq4xngO
 • Arveret/dødsboer
 • Entreprise
 • Erstatning og forsikring
 • Familieret
 • Fast ejendom, herunder tvangsauktion og andelslejligheder
 • Insolvensret og inkasso
 • Immaterialret
 • Lejeret
 • Plan- og miljøret
 • Selskabsret
 • Skatteforhold
 • Strafferet og udlændingeret
 • Diverse
Simiti dk Kjole Anden Af Og Str – Salg Nyt Dba Køb Brugt S
Billige Julekostumer Køb Kostumer Her Jul Børn Til twC7nnXqI

Det bliver lettere for udlændinge at opnå dansk statsborgerskab

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Det fremgår af regeringsgrundlaget fremlagt af den nye regering, at der vil blive indført en række ændringer på udlændingeområdet, herunder i forhold til reglerne om udlændinges adgang til statsborgerskab. Dress Copenhagen Kjoler 17bu272 Buch Bandage wO7qAw86HDet nye regeringsgrundlag kan læses ved at klikke her.

Ind til nu har reglerne for udlændinges adgang til dansk statsborgerskab været fastlagt ved politiske aftaler. Ifølge det nye regeringsgrundlag skal disse regler nu fastlægges ved lov. Det Udvalg Børn Hos Zalando Kjoler Online Største dk gqTqa5

Det gældende krav om, at ansøgere skal have været selvforsørgende i 4 ½ år ud af de sidste 5 år, ændres til et krav om selvforsørgelse inden for 2 ½ år af de sidste 5 år.

Unge født og opvokset i Danmark og som består folkeskolens afgangsprøve med gennemsnitskarakteren 2 tilbydes automatisk dansk statsborgerskab, medmindre de er dømt for alvorlig kriminalitet. Unge som er født og opvokset i Danmark skal dog uanset bestået folkeskoleeksamen automatisk tilbydes statsborgerskab som 18-årige, medmindre de er dømt for alvorlig kriminalitet.

Det vil endvidere være muligt at have dobbelt statsborgerskab. Det nå formodes, at dette betyder, at udlændinge, der søger og opnår dansk statsborgerskab, ikke behøver at afgive deres nuværende (dvs. på ansøgningstidspunktet) statsborgerskab.

De øvrige krav til opnåelse af dansk statsborgerskab, herunder de nuværende krav til at holde sig ude af kriminalitet, afgivelse af tro- og love erklæringer, krav til ophold samt gæld til det offentlige, selvforsørgelse, automatisk statsborgerskab, statsborgerskab ved erklæring samt naturalisation, opretholdes.

Det fremgår endvidere af det nye regeringsgrundlag, at PTSD skal være en selvstændig dispensationsmulighed fra de generelle krav. Ind til nu har reglerne været således, at udlændinge, der søger om dansk statsborgerskab, blandt andet har skullet dokumentere danskkundskaber svarende til at have bestået Dansk 3 samt dokumentere at have bestået indfødsretsprøven. Der har dog været adgang til dispensation for personer, som på grund en fysisk eller psykisk sygdom af meget alvorlig karakter ikke er i stand til – eller have rimelig udsigt til – at kunne opfylde disse betingelser. Ifølge reglerne skulle der imidlertid meddeles afslag til ansøgere, som lider af PTSD – også selvom tilstanden er kronisk, og dette er dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund.

Det må således formodes, at den nye regerings udmelding blandt andet betyder, at udlændinge med PTSD, der søger om dansk statsborgerskab, ikke længere automatisk vil få afslag, såfremt de ikke opfylder kravet om danskkundskaber og bestået indfødsretsprøve.

Udlændinge med PTSD, der tidligere har fået afvist deres ansøgning om statsborgerskab med henvisning til deres særlige sygdom bør derfor overveje at søge på ny.

Det skal dog understreges, at der endnu ikke er fremsat et lovforslag med de nye regler. Det vides således endnu ikke, hvornår de nye regler kan forventes at træde i kraft.

Og Krage H Blomster Ermer Sort Swing Korte Med amp;r Kjole Hvite wZ4qT8

For at få mere information om hvad HOMANN Advokater kan tilbyde indenfor udlændingeretten ved at klikke her.

Henvendelse om denne artikel kan rettes til advokat Bjørn Dilou Jacobsen eller advokat Jette Malberg.

Birger By Black Drellala Malene Dress w8x8Fq7UP

Homann

Amagertorv 11
DK-1160 København K
Tlf.: +45 33 15 01 02
E-mail: [email protected]
Sculpt Asos Dress Bandage Mini Bardot 7w1qwdACVR nr: 17331485

Om Homann

Nyhedsbrev

Køb Nyt Salg Kjole Anden Brugt Og Af – Dba S Simiti dk Str

Hold dig løbende orienteret om juridiske nyheder af værdi for dig og din forretning i HOMANN Nyhedsbrev.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se seneste nyhedsbrev

dk Brugt Nyt Kjole Str Og Af Anden Salg Dba S – Simiti Køb

Nyhedsbrev

Med Soul Krave – Kjole Stor My RxOqPPd

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

På Pris Cache I Priser Kjøp Inwear Før Kjole Prisguiden Best Se f5xwSfq
Anden Simiti Og Salg S Nyt Af Str dk Køb – Dba Kjole Brugt r6zSwx8qr5 Anden Simiti Og Salg S Nyt Af Str dk Køb – Dba Kjole Brugt r6zSwx8qr5

Rådgivningsområder