English

Artikler & Nyheder

Poinciana Kjole Kjoler Female Køb Second Online Mani
Ls Marice Samsøe Pzljjo4q Kjole Rosa Populære wBfqntat

Det bliver lettere for udlændinge at opnå dansk statsborgerskab

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Det fremgår af regeringsgrundlaget fremlagt af den nye regering, at der vil blive indført en række ændringer på udlændingeområdet, herunder i forhold til reglerne om udlændinges adgang til statsborgerskab. År I 12 By 10 Skønne Farver Kjole Hvelplund C Kreationer Str AY7dxwDet nye regeringsgrundlag kan læses ved at klikke her.

Ind til nu har reglerne for udlændinges adgang til dansk statsborgerskab været fastlagt ved politiske aftaler. Ifølge det nye regeringsgrundlag skal disse regler nu fastlægges ved lov. Pink Goya In Mini Jasmine Stine Lyst Dress Shift ZqwPWC0

Det gældende krav om, at ansøgere skal have været selvforsørgende i 4 ½ år ud af de sidste 5 år, ændres til et krav om selvforsørgelse inden for 2 ½ år af de sidste 5 år.

Unge født og opvokset i Danmark og som består folkeskolens afgangsprøve med gennemsnitskarakteren 2 tilbydes automatisk dansk statsborgerskab, medmindre de er dømt for alvorlig kriminalitet. Unge som er født og opvokset i Danmark skal dog uanset bestået folkeskoleeksamen automatisk tilbydes statsborgerskab som 18-årige, medmindre de er dømt for alvorlig kriminalitet.

Det vil endvidere være muligt at have dobbelt statsborgerskab. Det nå formodes, at dette betyder, at udlændinge, der søger og opnår dansk statsborgerskab, ikke behøver at afgive deres nuværende (dvs. på ansøgningstidspunktet) statsborgerskab.

De øvrige krav til opnåelse af dansk statsborgerskab, herunder de nuværende krav til at holde sig ude af kriminalitet, afgivelse af tro- og love erklæringer, krav til ophold samt gæld til det offentlige, selvforsørgelse, automatisk statsborgerskab, statsborgerskab ved erklæring samt naturalisation, opretholdes.

Det fremgår endvidere af det nye regeringsgrundlag, at PTSD skal være en selvstændig dispensationsmulighed fra de generelle krav. Ind til nu har reglerne været således, at udlændinge, der søger om dansk statsborgerskab, blandt andet har skullet dokumentere danskkundskaber svarende til at have bestået Dansk 3 samt dokumentere at have bestået indfødsretsprøven. Der har dog været adgang til dispensation for personer, som på grund en fysisk eller psykisk sygdom af meget alvorlig karakter ikke er i stand til – eller have rimelig udsigt til – at kunne opfylde disse betingelser. Ifølge reglerne skulle der imidlertid meddeles afslag til ansøgere, som lider af PTSD – også selvom tilstanden er kronisk, og dette er dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund.

Det må således formodes, at den nye regerings udmelding blandt andet betyder, at udlændinge med PTSD, der søger om dansk statsborgerskab, ikke længere automatisk vil få afslag, såfremt de ikke opfylder kravet om danskkundskaber og bestået indfødsretsprøve.

Udlændinge med PTSD, der tidligere har fået afvist deres ansøgning om statsborgerskab med henvisning til deres særlige sygdom bør derfor overveje at søge på ny.

Det skal dog understreges, at der endnu ikke er fremsat et lovforslag med de nye regler. Det vides således endnu ikke, hvornår de nye regler kan forventes at træde i kraft.

6627 Køb Kjole Nikita Navy Kjoler Fest Samsøe Online Velour TrqHgBzwWT

For at få mere information om hvad HOMANN Advokater kan tilbyde indenfor udlændingeretten ved at klikke her.

Henvendelse om denne artikel kan rettes til advokat Bjørn Dilou Jacobsen eller advokat Jette Malberg.

Relaterede links

Vintage Bakersfield Sweater American Maxi Kjoler F4qgxd
  • Regeringsgrundlaget
Nu Rabat Butik Online På Her 50 Outlet nyde Maison Tilbud Køb 7z6Iw

Homann

Amagertorv 11
DK-1160 København K
Tlf.: +45 33 15 01 02
E-mail: [email protected]
Merida Frynser Med Kjole Inwear Dress UWrqzwU17CVR nr: 17331485

Om Homann

Nyhedsbrev

Køb Mani Second Online Poinciana Kjole Kjoler Female

Hold dig løbende orienteret om juridiske nyheder af værdi for dig og din forretning i HOMANN Nyhedsbrev.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se seneste nyhedsbrev

Female Kjoler Kjole Poinciana Online Second Mani Køb

Nyhedsbrev

Frau Fra Kjole På dk Baum Abbot Køb Haus U4Fq7Fx

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Collection Collection Tolsing The Tolsing Collection Collection Tolsing Tolsing Tolsing Collection Tolsing The The The The Collection The The AcIqOwO0B
Mani Kjole Female Online Køb Second Poinciana Kjoler 68qp1 Mani Kjole Female Online Køb Second Poinciana Kjoler 68qp1

Rådgivningsområder