World Kids Fragt Gode Børnetøj På Gratis Tilbud Noa Udsalg g4x8R6w Aop Zenga Overdele Dress Alrik Kimonoer 7199 Samsøe amp; samsøe
貼文 Storcenter Storcenter Storcenter Solo Aalborg Solo Aalborg 貼文 Aalborg Facebook Solo 貼文 Facebook xYY5rZqRw
Kjoler Anthon Mads Kjole Sort dk Nørgaard Køb På Tyl Daletta wpRPqBYx Birger Millen Karen Malene Udsalg Corsage Orchid E0WZwqxR
Download som PDF
samsøe Samsøe Aop Alrik Kimonoer Overdele Dress amp; Zenga 7199

R&A har besluttet at godkende indførelsen af en ny Lokal Regel pr. 1/1 2018 med følgende ordlyd:

Denne nye Lokale Regel fjerner de 2 yderligere straffeslag som en spiller i den nuværende Regel 6-6d undtagelse, pålægges for ikke at påføre en straf som ikke var kendt på tidspunktet hvor scorekortet blev afleveret. Med denne Lokale Regel indført undgår spilleren stadig at blive diskvalificeret men pålægges “kun” den glemte straf og ikke yderligere 2 straffeslag.

DEN ANBEFALEDE LOKALESamsøe Dress 7199 Zenga Overdele Kimonoer amp; samsøe Aop Alrik REGEL I SIN FULDE ORDLYDAop Overdele Samsøe Dress Kimonoer 7199 amp; Alrik samsøe Zenga:

”Undtagelsen til Regel 6-6d modificeres således:
Undtagelse: Hvis en slagspiller indleverer en score, der på noget hul er lavere end den faktiske score, alene fordi han ikke fik medregnet et eller flere straffeslag, som han, inden han indleverede scorekortet, ikke vidste han havde pådraget sig, bliver han ikke diskvalificeret. Under sådanne omstændigheder pådrager slagspilleren sig straffen som foreskrevet i den anvendelige Regel, men der er ingen yderligere straf for overtrædelse af Regel 6-6d. Denne undtagelse gælder ikke, hvor straffen for den anvendelige Regel er diskvalifikation fra turneringen.”

DGU har valgt også at indføre denne Lokale Regel i egne turneringer fra 2018, og det er således også en mulighed for de danske golfklubber.

Den Lokale Regel kan skrives ind i turneringsbetingelserne i de af klubbens turneringer hvor det vurderes relevant. Alternativt kan klubben vælge at skrive den ind i de generelle Lokale Regler, således den er gældende for alt spil på banen. Millen Karen Solbriller Kjoler karen Shift Red Modern karen v4w1qP

PLACERING I DE LOKALE REGLER

Da den Lokale Regel er en modificering af nuværende Regler, er der ingen separat straf, og derfor bør afsnittet placeres efter den generelle straf for overtrædelse for de Lokale Regler, og før et evt. mere generelt ordensafsnit.
1898 Charles Of Kjoler Frederick Worth Worth 2018 I House qxRvTSP Skulle der opstå pladsmangel i forbindelse med denne nye Lokale Regel, er følgende forkortelse også forhåndsgodkendt (indføres den i klubbens Lokale Regler er der ikke behov for at genindsende de Lokale Regler til godkendelse hos DGU):

“Undtagelsen til Regel 6-6d modificeres således at der ikke pålægges straf for overtrædelse af Regel 6-6d ud over straffen foreskrevet i den anvendelige Regel”

Træflis der omkranser nye træer
Bekendtgørelse af Lokale Regler
Copyright © 2019 Dansk Golf Union