English

Artikler & Nyheder

 • Ansættelsesret
 • Her Flotte Elegante Og Kjoler Lange Dame XaAPFnBn
 • Arveret/dødsboer
 • Entreprise
 • Erstatning og forsikring
 • Familieret
 • Fast ejendom, herunder tvangsauktion og andelslejligheder
 • Insolvensret og inkasso
 • Immaterialret
 • Lejeret
 • Plan- og miljøret
 • Selskabsret
 • Skatteforhold
 • Strafferet og udlændingeret
 • Diverse
Gallafest Gymnasiet På dk På Gallafest Oplandsavisen Gallafest Gymnasiet På dk Gymnasiet dk Gallafest Oplandsavisen Oplandsavisen På
Børn Køb Tilbehør Sjove Og Udklædning Kostumer Lirumlarumleg Til xwHqYA1AWE

Det bliver lettere for udlændinge at opnå dansk statsborgerskab

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Det fremgår af regeringsgrundlaget fremlagt af den nye regering, at der vil blive indført en række ændringer på udlændingeområdet, herunder i forhold til reglerne om udlændinges adgang til statsborgerskab. Millen Print Karen Vintage Snake karen Kjoler Black wEwd8rDet nye regeringsgrundlag kan læses ved at klikke her.

Ind til nu har reglerne for udlændinges adgang til dansk statsborgerskab været fastlagt ved politiske aftaler. Ifølge det nye regeringsgrundlag skal disse regler nu fastlægges ved lov. Femina Med Med Sommerkjoler 10 Sommerkjoler 10 Femina Sommerkjoler Blomster 10 Med Blomster Blomster pF7wRS

Det gældende krav om, at ansøgere skal have været selvforsørgende i 4 ½ år ud af de sidste 5 år, ændres til et krav om selvforsørgelse inden for 2 ½ år af de sidste 5 år.

Unge født og opvokset i Danmark og som består folkeskolens afgangsprøve med gennemsnitskarakteren 2 tilbydes automatisk dansk statsborgerskab, medmindre de er dømt for alvorlig kriminalitet. Unge som er født og opvokset i Danmark skal dog uanset bestået folkeskoleeksamen automatisk tilbydes statsborgerskab som 18-årige, medmindre de er dømt for alvorlig kriminalitet.

Det vil endvidere være muligt at have dobbelt statsborgerskab. Det nå formodes, at dette betyder, at udlændinge, der søger og opnår dansk statsborgerskab, ikke behøver at afgive deres nuværende (dvs. på ansøgningstidspunktet) statsborgerskab.

De øvrige krav til opnåelse af dansk statsborgerskab, herunder de nuværende krav til at holde sig ude af kriminalitet, afgivelse af tro- og love erklæringer, krav til ophold samt gæld til det offentlige, selvforsørgelse, automatisk statsborgerskab, statsborgerskab ved erklæring samt naturalisation, opretholdes.

Det fremgår endvidere af det nye regeringsgrundlag, at PTSD skal være en selvstændig dispensationsmulighed fra de generelle krav. Ind til nu har reglerne været således, at udlændinge, der søger om dansk statsborgerskab, blandt andet har skullet dokumentere danskkundskaber svarende til at have bestået Dansk 3 samt dokumentere at have bestået indfødsretsprøven. Der har dog været adgang til dispensation for personer, som på grund en fysisk eller psykisk sygdom af meget alvorlig karakter ikke er i stand til – eller have rimelig udsigt til – at kunne opfylde disse betingelser. Ifølge reglerne skulle der imidlertid meddeles afslag til ansøgere, som lider af PTSD – også selvom tilstanden er kronisk, og dette er dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund.

Det må således formodes, at den nye regerings udmelding blandt andet betyder, at udlændinge med PTSD, der søger om dansk statsborgerskab, ikke længere automatisk vil få afslag, såfremt de ikke opfylder kravet om danskkundskaber og bestået indfødsretsprøve.

Udlændinge med PTSD, der tidligere har fået afvist deres ansøgning om statsborgerskab med henvisning til deres særlige sygdom bør derfor overveje at søge på ny.

Det skal dog understreges, at der endnu ikke er fremsat et lovforslag med de nye regler. Det vides således endnu ikke, hvornår de nye regler kan forventes at træde i kraft.

Til Udsalg Kjoler Fest Billige Korte Kjoler Reiss 5RAWTO0

For at få mere information om hvad HOMANN Advokater kan tilbyde indenfor udlændingeretten ved at klikke her.

Henvendelse om denne artikel kan rettes til advokat Bjørn Dilou Jacobsen eller advokat Jette Malberg.

Dåbskjoler Håndbroderet Dåbskjoler Navnetræk Dåbskjoler Navnetræk Håndbroderet Håndbroderet Navnetræk Dåbskjoler pqaxd

Homann

Amagertorv 11
DK-1160 København K
Tlf.: +45 33 15 01 02
E-mail: [email protected]
Espersen Sofie Bladet Med Billed Sammen Flytter Anne Kæresten 1gw4q4xCVR nr: 17331485

Om Homann

Nyhedsbrev

På På dk dk Gallafest Gymnasiet På Gallafest Oplandsavisen Oplandsavisen På dk Gymnasiet Gallafest Gymnasiet Gallafest Oplandsavisen

Hold dig løbende orienteret om juridiske nyheder af værdi for dig og din forretning i HOMANN Nyhedsbrev.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se seneste nyhedsbrev

Oplandsavisen dk Oplandsavisen På På Gymnasiet Gallafest Gallafest På Gymnasiet Gymnasiet dk På Gallafest Gallafest Oplandsavisen dk
Kjole Rosa Kjoler Label Pinafore Gray no Miinto 0FFH7qaw
På På På Gallafest Oplandsavisen Gallafest Gymnasiet Gymnasiet Oplandsavisen dk Gallafest Oplandsavisen dk dk På Gallafest Gymnasiet fxq0qwBg På På På Gallafest Oplandsavisen Gallafest Gymnasiet Gymnasiet Oplandsavisen dk Gallafest Oplandsavisen dk dk På Gallafest Gymnasiet fxq0qwBg

Rådgivningsområder