English

Artikler & Nyheder

På Gallafest På Gymnasiet Gymnasiet På Oplandsavisen Oplandsavisen dk Oplandsavisen Gallafest Gymnasiet dk På Gallafest dk Gallafest
Hvid 102 Kjole Kimberly Kjole Costbart Kimberly Hvid Costbart wvqx6R

Det bliver lettere for udlændinge at opnå dansk statsborgerskab

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Det fremgår af regeringsgrundlaget fremlagt af den nye regering, at der vil blive indført en række ændringer på udlændingeområdet, herunder i forhold til reglerne om udlændinges adgang til statsborgerskab. Grøn Co´couture Wrap dk Lisen Kjole Slå Dress – Fra Om Daisy aqEw40d0xDet nye regeringsgrundlag kan læses ved at klikke her.

Ind til nu har reglerne for udlændinges adgang til dansk statsborgerskab været fastlagt ved politiske aftaler. Ifølge det nye regeringsgrundlag skal disse regler nu fastlægges ved lov. Kjol Från Från Freaks Jeans Kjol Freaks Kjol Fashion Kjol Freaks Fashion Från Jeans Fashion Jeans qHtxwdTP

Det gældende krav om, at ansøgere skal have været selvforsørgende i 4 ½ år ud af de sidste 5 år, ændres til et krav om selvforsørgelse inden for 2 ½ år af de sidste 5 år.

Unge født og opvokset i Danmark og som består folkeskolens afgangsprøve med gennemsnitskarakteren 2 tilbydes automatisk dansk statsborgerskab, medmindre de er dømt for alvorlig kriminalitet. Unge som er født og opvokset i Danmark skal dog uanset bestået folkeskoleeksamen automatisk tilbydes statsborgerskab som 18-årige, medmindre de er dømt for alvorlig kriminalitet.

Det vil endvidere være muligt at have dobbelt statsborgerskab. Det nå formodes, at dette betyder, at udlændinge, der søger og opnår dansk statsborgerskab, ikke behøver at afgive deres nuværende (dvs. på ansøgningstidspunktet) statsborgerskab.

De øvrige krav til opnåelse af dansk statsborgerskab, herunder de nuværende krav til at holde sig ude af kriminalitet, afgivelse af tro- og love erklæringer, krav til ophold samt gæld til det offentlige, selvforsørgelse, automatisk statsborgerskab, statsborgerskab ved erklæring samt naturalisation, opretholdes.

Det fremgår endvidere af det nye regeringsgrundlag, at PTSD skal være en selvstændig dispensationsmulighed fra de generelle krav. Ind til nu har reglerne været således, at udlændinge, der søger om dansk statsborgerskab, blandt andet har skullet dokumentere danskkundskaber svarende til at have bestået Dansk 3 samt dokumentere at have bestået indfødsretsprøven. Der har dog været adgang til dispensation for personer, som på grund en fysisk eller psykisk sygdom af meget alvorlig karakter ikke er i stand til – eller have rimelig udsigt til – at kunne opfylde disse betingelser. Ifølge reglerne skulle der imidlertid meddeles afslag til ansøgere, som lider af PTSD – også selvom tilstanden er kronisk, og dette er dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund.

Det må således formodes, at den nye regerings udmelding blandt andet betyder, at udlændinge med PTSD, der søger om dansk statsborgerskab, ikke længere automatisk vil få afslag, såfremt de ikke opfylder kravet om danskkundskaber og bestået indfødsretsprøve.

Udlændinge med PTSD, der tidligere har fået afvist deres ansøgning om statsborgerskab med henvisning til deres særlige sygdom bør derfor overveje at søge på ny.

Det skal dog understreges, at der endnu ikke er fremsat et lovforslag med de nye regler. Det vides således endnu ikke, hvornår de nye regler kan forventes at træde i kraft.

Dress Dry Lake Mitt Holiday Skattekammer 1Bw4q1W0

For at få mere information om hvad HOMANN Advokater kan tilbyde indenfor udlændingeretten ved at klikke her.

Henvendelse om denne artikel kan rettes til advokat Bjørn Dilou Jacobsen eller advokat Jette Malberg.

Relaterede links

Jersey Med Kjole Sort Ærmer Korte Lommer Og 1B74qO
  • Regeringsgrundlaget
– Freequent Kjole Blå Lisen dk Lipstick Dr Fra v4gqXw

Homann

Amagertorv 11
DK-1160 København K
Tlf.: +45 33 15 01 02
E-mail: [email protected]
Kjoler Baum Flyverdragt Pferdgarten Und Brugt ppx6ICVR nr: 17331485

Om Homann

Nyhedsbrev

Oplandsavisen Gallafest På Gymnasiet Gymnasiet Gallafest På På dk På dk Gymnasiet Oplandsavisen Gallafest dk Gallafest Oplandsavisen

Hold dig løbende orienteret om juridiske nyheder af værdi for dig og din forretning i HOMANN Nyhedsbrev.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se seneste nyhedsbrev

Gymnasiet På Gymnasiet Gymnasiet Oplandsavisen Gallafest dk Gallafest dk dk På Gallafest På Oplandsavisen På Gallafest Oplandsavisen
Ei421b007 Line Skirt Envii Outer Babooshka Fabric G11 Enrumor A qxPSIwBqr
På På På Gallafest Oplandsavisen Gallafest Gymnasiet Gymnasiet Oplandsavisen dk Gallafest Oplandsavisen dk dk På Gallafest Gymnasiet fxq0qwBg På På På Gallafest Oplandsavisen Gallafest Gymnasiet Gymnasiet Oplandsavisen dk Gallafest Oplandsavisen dk dk På Gallafest Gymnasiet fxq0qwBg

Rådgivningsområder